Poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu účinných předpisů ČR a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem zaslání dotazníku spokojenosti společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727.

Provozovatel webových stránek jedná zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingových účelů nebo v případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon. Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou zpracovatele a společnosti Heureka Shopping s.r.o.